The Walrus Challenge, summarisk tävlingsinfo

The Walrus Challenge, MMFK:s mörkerflygtävling för fixedwing

Återkommer med en mer detaljerad beskrivning av momenten samt tävlingsregler.
Vissa moment blir som soloflygning (ett plan i luften åt gången) medan andra moment har flera plan samtidigt i luften.

  1. Start & landning
  2. Precisionslandning
  3. Precisionslandning utan motor (bedömningslandning)
  4. Stressflygning, kortast möjliga tid mellan start och landning
  5. Aerobatics.
  6. Tidflygning – landning på tidtabell.

Strävan är att skapa ett upplägg som blir roligt och utmanande oavsett vilken erfarenhet skicklighetsnivå man besitter. Tävlingen bör utformas på ett sätt som är lätt att förstå, underlättar förberedelser, logistik, bedömning av prestationer, administration och som tillgodoser grundläggande personsäkerhet för deltagare och publik.

Tekniska lösningar för framgångsrikt / underhållande deltagande uppmuntras. Gyro / Level / panikknapp är tillåtet.

Vi hoppas även kunna göra tävlingen till ett socialt evenenemang med publik bestående av klubbmedlemmar, deras familj & vänner. I och med att tävlingen äger rum utomhus med gott om plats för alla borde det gå att genomföra det hela utan att bryta mot gällande covidrekommendationer.

Tävlingsavgift (ej fastställd betalas med swish senast vid ankomst.