Insamlingar

Tidigare har vi i MMFK uteslutande förlitat oss på den ordinarie klubbkassan för finansiering av underhåll och nyskapande projekt. Nu har medlemmarnas initiativ- och kraft och handlingskraft nått nivåer som kanske överstiger vad klubbkassan tål under nuvarande omständigheter och som ett sätt att komma förbi tidsödande budgetöverväganden i klubbens styrelse har privata finansieringsinitativ tagits av enskilda medlemmar (varav somliga i styrelsen). Ett gott exempel är de markarbeten som påbörjades våren 2020 med syfte att förlänga fältet och anlägga gräsmatta där den förfallna buggybanan låg. Närmare 10 000 kr samlades in på några dagar genom donationer och projektet är nu långt gånget med fina resultat för trivsel och funktion på MMFK:s flygfält.

Konceptet med insamling till specifikt projekt har givit mersmak och detta har resulterat i nya projektinitiativ med tillhörande pengainsamling.

Att bidra med pengar i någon av pågående insamlingar är helt frivilligt för dig som enskild medlem (men man måste inte vara medlem för att bidra) – inte något som förväntas. Var och en får ta ställning till om man har råd och lust att delta i finansieringen av respektive projekt. Alla klubbens medlemmar har rätt att använda frukterna av insamlingarna, vare sig man bidragit eller ej. Ytterligare ett bra sätt att bidra är ju för övrigt genom att närvara med arbete och tid till förmån för klubben, det är också värdefullt.